Stránky se upravují.


Připravujeme novou podobu stránek.

Vítejte v marketingové a konzultační agentuře Ad Point.


Pomáháme Vám tvořit charisma Vaší firmy.

Pozornost věnujeme těmto třem segmentům.


Manažer

 • Chcete se cítit naplněněji?
 • Chcete mít více času na rodinu či koníčky?
 • Bojujete se „žrouty“ času?
 • Jste z práce unaveni a ve stressu?
 • Chcete chodit do práce s radostí?

Tým

 • Máte jakýkoliv problém s lidmi?
 • Cítíte, že by váš tým mohl fungovat lépe?
 • Hledáte nové způsoby vedení lidí?
 • Postrádáte odpovědnost u podřízených?
 • Chcete, aby vaši zaměstnanci pracovali efektivněji?
 • Cítíte napětí mezi zaměstnanci?

Marketing

 • Potřebujete snížit nebo optimalizovat výdaje na marketing?
 • Chcete učinit firmu přitažlivější pro zákazníky či zaměstnance?
 • Chcete lépe sdělit světu co jste, za čím si stojíte a co děláte?
 • Rádi byste se odlišili od konkurence?

Odpověděli jste si na některou z otázek ano?

Napište nebo zavolejte.


Pro více informací o našich službách zde zanechte svůj email:Optimálním začátkem naší spolupráce může být

Iniciační Workshop Ad Point.Manažer


Jednou větou: V oblasti managementu řešíme problémy s lidmi a inspirujeme k přechodu od autokratického způsobu / přikazování, přesvědčování, kontrolování, určování odpovědnosti, reportování atd. k leadershipu / vedení, inspirace, sdílení, spolutvorba, převzetí odpovědnosti, důvěra atd.


Naše pomoc Vám manažerům vychází z Vašich individuálních potřeb. Nejprve přesně pojmenujeme cíle, čímž může být například:Následně sestavíme společně plán jednotlivých kroků vedoucích k definovanému cíli či cílům. Vždy však postupně. Krok za krokem!

Stanovíme si parametry k měření a ty pak v dané periodě vyhodnocujeme.

Pracujeme pomocí koučovacích metod, cvičení, workshopů a mentoringu.

Tým


Jednou větou: V oblasti týmové spolupráce zvyšujeme synergii.


Naše pomoc týmu začíná již vstupním workshopem. Tým tvoří jednotlivci a každý z nich vnitřně touží po bezpečí, důvěře, svobodě i odpovědnosti. Vyskytují-li se na pracovišti hádky, nedorozumění, nedůvěra mezi jednotlivci, pomlouvání, tlak na pracovní zařazení ap., každý, koho se to týká věnuje značnou část svého potenciálu řešení těchto situací. Kolik kapacity a kvality potom zbývá na pracovní výkon?


Jsou situace, kdy tým funguje bezchybně, avšak při spolupráci s jiným týmem nedochází ke kýženým výsledkům a procesy se jeví nefunkční. Jsou na vině jednotlivci, týmy, jejich lídři nebo nastavení procesů?


Pomocí týmových cvičení, facilitace porad a koučovacích metod pomáháme odstraňovat výskyt nežádoucích situací.

Marketing


Jednou větou: V oblasti marketingu optimalizujeme jak náklady, tak efektivitu.


Po vstupní analýze se zaměříme na segment činnosti, jež se jeví prioritně.


Reklamu, propagaci, relationship, zkrátka komunikaci směrem k zákazníkovi začínáme jasnou a funkční definicí vize / cílů (optimálně nejen dle manažera, ale celého týmu – všichni se pak cítí být platnou součástí firmy a “chtějí”). Řada firem má cíl být jedničkou na trhu… To je tak vágní, že to nikoho ve firmě „nerajcne“ k tomu, aby za to „kopal“. A nikdo vlastně neví, co to znamená – jak pak mají postupovat?


Dále hledáme optimální obsah a formu sdělení zákazníkovi tak, aby se necítil, že se mu firma snaží jen něco prodat, ale je tu „pro něj“. Každý zákazník si rád koupí tam, kde cítí autentickou profesionalitu a péči. Vžijte se do role zákazníka a dáte nám za pravdu.


Spolupracujeme se špičkami v oborech online marketing, copywriting, kreativní studia.

Iniciační Workshop Ad Point


Jednou větou: Vstupní workshop slouží jako ukázka naší práce a výsledků, kterých můžeme společně dosáhnout.


3 + 3 hodiny vědomého ladění svých i společných hodnot. Uvědomíte si principy, na jejichž základě žijete svůj život, a to nejen v zaměstnání, ale i doma. Dojde Vám to, o čem si myslíte, že už dávno víte. Uvidíte sebe i své kolegy v trochu jiném světle. Vycítíte svoje silné stránky. Uvolněným způsobem dojde k pojmenování každodenních překážek.


Cílem vstupního workshopu je navození důvěry, momentů uvědomění, zjištění silných stránek a výběr situace k řešení.


Je to ochutnávka našeho stylu práce. Jsou to emocionálně a smyslově laděné metody.
Kontakt:


Martin Kunt

| admin | © 2016 | Designed by Roman Skalický