Marketing

Marketing je natolik provázaný komplex aktivit a úkonů, že není možné, aby se mu věnoval pouze jeden člověk nebo tým z firmy. Každý z firmy je nedílnou součástí úspěchu firmy. Pomůžeme vložit každý díl skládačky na to správné místo …

… a pak se marketing děje …

Při práci na marketingu stmelíme tým, zvedneme jeho energii a vytříbíme silné stránky každého zapojeného jednotlivce …

… hned několik much jednou ranou!

Marketing je o komunikaci, vztazích a kreativitě. Styl komunikace a kvalita vztahů uvnitř firmy se přímo úměrně projevuje v komunikaci a síle vztahu se zákazníkem. Kreativita má mnoho podob a záleží na silných stránkách a talentu každého z nás, jak jí uplatníme.

Využíváme-li při práci silných stránek, pak nás práce baví, dává nám energii a výsledek je kvalitnější …