Pro smrtelníky

Každý člověk má stejné potřeby, které již definoval pan Maslow ve své pyramidě.

Přesto jsme každý z nás originál se svými zážitky, zkušenostmi, sny, problémy a hlavně cestou k naplnění vlastního života. Vše je jen a jen v nás. Radost můžeš najít pouze v sobě a stejně tak smutek či zloba vychází z tvého nitra. Pokud věříš, že svůj život, respektive jeho kvalitu si tvoříš sám, pak máš první krůček za sebou…

Sebepoznáním, tedy vztahem se sebou začíná tvoje cesta za naplněnou – radostnou – realitou.

Svůj obličej můžeš vidět jen v odrazu… zrcadla, vodní plochy, očích partnera ap.
Zrcadlem k tomu, co nosíš uvnitř, může být kouč.

V ČEM TI MŮŽE KOUČINK POMOCI…?

definovat si, co opravdu chceš
najít si cestu pro svůj záměr
najít svoje zdroje energie
pochopit svou vnitřní motivaci
zbavit se nežádoucích stereotypů v chování
naučit se vnímat své pocity
překonávat trému, obavy a strachy
uvědomit si své silné stránky a najít jejich využití
najít tu správnou formu komunikace s okolím
nastavit relevantní parametry k ověření správnosti cesty
zlepšit své vztahy