Náš příběh

Před lety jsme byli “klasická reklamka” a to nám jednoho dne přestalo stačit. Respektive jsme usoudili, že náš klient si zaslouží víc …

Reklama je sice ta nejviditelnější část, ale je až skoro na konci řetězce aktivit vedoucích k žádoucím výsledkům. Od roku 2014 uplatňujeme “celostní” přístup, tzn. že si uvědomujeme a vedeme k tomu i naše klienty, že vše souvisí se vším.

Do firmy vstoupil Petr, který sebou přinesl koučink. Je to metoda, jež je nečekaně produktivní. Umožňuje koučovanému najít a pojmenovat své silné stránky, posiluje sebevědomí, zvyšuje výkon i osobní energii. V každé oblasti firmy přináší a pozitivní a růstový potenciál.

V roce 2016 jsme pomohli na svět produktu CHARISMA FIRMY. Je to dlouhodobější proces a my zjistili, že naši klienti poptávají hlavně krátkodobější ohraničené metodiky, a tak jsme toto nosné réma rozpracovali na segmenty LEADER, TÝM, MARKETING a OBCHOD. Když jsme hledali stručné vyjádření, došli jsme k větě: Z manažera leader, z týmu rodina, z marketingu radost a z obchodu opravdové výsledky.

Během roku 2018 jsme si řekli, že souvisí-li vše se vším, je třeba začít se věnovat i soukromému životu jednotlivců a párů. Připravili jsme tematické WORKSHOPY a v nastaveném módu pokračujeme.

Příběhy firem a smrtelníků