Tým

Efektivní spolupráce v týmu produkuje ve výsledku násobek výkonů jednotlivců. Pokud není tým vyladěn, je výkon roven maximálně součtu jejich výkonů. Pokud v týmu nefunguje komunikace, pak nejsou dobré vztahy a komu se pracuje dobře s někým, s kým si nerozumí nebo mu přímo vadí… To sebou samozřejmě přináší nižší výkony, pomluvy, intriky ap.

Neméně důležité je rozdělení rolí v týmu. Každý máme talent na něco jiného a pokud při práci využíváme své silné stránky, pak je výkon ideální a energie člověka roste. Je-li nucen pracovat na něčem, co je jeho slabá stránka, pak je to opačně… výsledky horší, energie dole, člověka práce nebaví …

Je to jako byste chtěli po opici, aby se potápěla a po žábě, aby lezla na strom …

Díky cíleným workshopům, facilitaci porad týmu a koučovacím principům docílíme otevřené a věcné komunikace, naučíme lidi řešit konfliktní situace. Stejně tak každému pomůžeme definovat své silné a slabé stránky.