Radovan Djelmo, ředitel autocentra

Můj největší „AHA“ moment byl zcela jistě okamžik, kdy jsem si díky zpětné vazbě zaměstnanců v rámci Tvého koučování uvědomil, že mne lidé které vedu, vnímají zcela odlišně, než jak jsem si myslel. V tu chvíli jsem si začal uvědomovat, že přes mé přesvědčení, že dělám svou práci nejlépe, jak dovedu, to vlastně není nejlépe. Dále už následovala Tvá pomoc kouče  v hodinách strávených tím, že jsi mne vedl k tomu, abych si sám uvědomil, kde a jaké chyby dělám. Dnes to považuji za největší pomoc v rámci mé dosavadní kariéry. Díky koučinku s Tebou jsem si uvědomil, co to vlastně znamená být „lídr“ a jak se správně chovat k lidem, které vedu. Díky Tobě jsem si našel cestu k lepší organizaci timemanagementu a uspořádal si daleko lépe strukturu pracovního dne. Stále cítím potřebu se nadále zdokonalovat, ale díky Tvému koučinku dnes již vím, na čem mám pracovat a jak. Mohu zcela zodpovědně říci, že  dokud jsem neabsolvoval koučink s Tebou, nikdy jsem doposud nepřikládal patřičnou důležitost a váhu obyčejné komunikaci s podřízenými a vztahům mezi nimi. Za to vše Ti chci dnes poděkovat a zcela jistě chci i nadále pracovat na sobě a na tom, abych byl lepším lídrem.