Charisma firmy jako marketingový nástroj?

Co je to Charisma firmy?

Charismatický člověk přitahuje, budí pozornost, přejeme si být v jeho společnosti. Takovému člověku přirozeně důvěřujeme a zcela spontánně ho následujeme. Takto vnímá charismatického člověka většina z nás. Co však tyto pocity vyvolává? Dotazoval jsem se desítek respondentů a nejčastěji uváděnými pojmy byly:

AUTENTICITA, PŘIROZENOST, NENADŘAZENOST, ODVAHA, NASLOUCHÁNÍ, OTEVŘENOST, UPŘÍMNOST, VŘELOST, OCHOTA POMOC, SDÍLENÍ.

Pokud bychom brali firmu jako živou bytost (ostatně firmu tvoří lidé), pak lze charisma probudit i zde. Kdo by pak u takové firmy nechtěl nakupovat nebo tam pracovat, že. Většina zadání marketingovým agenturám zní: „Chceme být nejlepší v…“ To bývá v řadě případů dosti nákladná záležitost.

Přitom stačí, aby měla firma charisma – zákazníci i zaměstnanci budou takovou firmu milovat. Píšu „stačí“, ale sami tušíte, že to není jen tak.

Existuje tříměsíční program probuzení Charisma firmy, na jehož konci Charisma firmy existuje a stačí ho jen kultivovat, posilovat a užívat. Jelikož jsem jeho spoluautorem, mohu Vám jej v bodech popsat. V zásadě jde o práci s lidmi.

  1. Interview

Vše začíná vstupním interview s hlavou firmy. Jedná se o strukturovaný dialog, při němž se sladí pojmy, vysvětlí souvislosti, postup a hlava firmy získá veškeré informace a podklady k uvědomění, že pustit se do toho, je správná volba. Toto je klíčový krok!

  1. Iniciační Workshop

Iniciační hodnotový workshop pro management firmy a posléze další týmy. Díky jedinečnému principu práce s hodnotami dle Richarda Barretta analyzujeme současný stav firmy, definujeme stav žádoucí a stejně tak faktory, které je třeba změnit k cestě za probuzením charisma. Pojmenujeme, co je třeba posílit nebo naopak utlumit.

  1. Nastavení

Nastavení konkrétních cílů jednotlivých osob i týmů. Dle časových možností dohodneme optimální harmonogram prací s koučem. Určíme si parametry k měření úspěšnosti jednotlivých kroků a opatření. Ty pak posuzujeme každý měsíc a na konci třetího měsíce detailně vyhodnotíme.

  1. Tvorba

Pod čtvrtým bodem se skrývá kontinuální práce kouče, který posouvá jednotlivce i týmy ke společně definovaným cílům. První měsíc je vhodné setkávat se 4x měsíčně, tedy každý týden. Po prvním měsíci každý pozná a usoudí dle svých možností a potřeb, jestli se další 2 měsíce bude s koučem setkávat týdně nebo ob týden.

K čemu ve firmě dochází?

Manažeři si uvědomují sílu leadershipu a osvojují si techniky efektivního vedení svých týmů. Zároveň objevují detaily svých silných stránek, čímž posilují svou sebedůvěru. V týmech dochází k souladu v komunikaci, zvyšuje se respekt jednoho k druhému a rozvíjí se produktivní spolupráce. Lidé si více naslouchají, díky čemuž se i více poznávají na hlubší úrovni. Z přístupu svých manažerů cítí změny, váží si jich a přirozeně je respektují.

Obecně se všichni stávají více autentičtí, upřímní, otevření. Více si vzájemně pomáhají a ztrácí strach z komunikace, inovací i chyb. Dá se říci, že se probouzí charisma uvnitř firmy. Koučovací postupy prokazatelně zvyšují výkon, úroveň komunikace, kvalitu vztahů, produktivitu, kreativitu a loajalitu.

  1. Ukázaná

Vláda obvykle dostává 100 dnů hájení… Jsou to přibližně 3 měsíce, které i při probouzení charisma uvnitř firmy ukáží…
Lidé tvořící firmu, myšleno od vedení až úplně dolů, vnímají změny a uvědomují si sílu firmy. Nastává čas ukázat změny vně firmy, tedy zákazníkům. Marketing je natolik komplexní záležitost, že není možné, aby se mu věnoval jeden člověk nebo jeden tým ve firmě – jeho součástí jsou doslova všichni.
Podobnou větu vyřkl pan Packard, ten kolega od p. Hewletta. A lidé ve firmě si to po třech měsících uvědomují sami.

SWOT analýza ukáže současný stav celku a je odrazovým můstkem k marketingovým a obchodním plánům. I zde se pracuje s hodnotami a dochází k „tvarování“ tváře firmy či brandu. Díky vtažení lidí ve firmě do spolutvorby marketingových postupů dochází ke snížení marketingových rozpočtů.

Jak toho dosahujeme?

Jak již bylo výše naznačeno, probouzení Charisma firmy je založeno na práci s odborníkem zvenčí. Není zatížen firemní rutinou, vyjetými kolejemi a nemá klapky na očích. Vidí věci v jiných souvislostech a disponuje nadhledem. Manažeři s ním absolvují koučovací sezení, s týmy pracuje tak, že facilituje porady, koučuje týmy např. při brainstormingu a řešení postupů. Pomáhá řešit „drhnoucí plochy“. Ty spočívají z 90% v komunikaci a úroveň komunikace určuje kvalitu vztahů. Pokud jsou vztahy uvnitř firmy perfektní, pak může být perfektní vztah i mezi firmou a jejími zákazníky. A navíc… perfektní vztahy s sebou přináší ohromnou energii!

Jak se firma s Charisma odlišuje od té bez?

Lidé uvnitř firmy chodí do práce rádi. Cítí totiž pocit bezpečí a sounáležitosti. Komunikace vertikálně i horizontálně je upřímná a bezproblémová. Není zde strach z postihu za „kritické vyjádření“. Loajalita zaměstnanců, jež jsou hrdí na svého zaměstnavatele, je na nejvyšší úrovni. Každý se snaží posouvat sebe i procesy kupředu a výš. Produktivita i kreativita je vyšší. Inovace jsou na denním pořádku.
Všichni táhnou za jeden provaz…
Charisma firmy je reálný stav založený na usilovné každodenní práci po malých a trvalých krocích.

 

Další zajímavé příspěvky

Corona virus v. leadership

V těžkých časech se rodí „osvícení“ vůdci… uvádí historie. Řada mých klientů si „osvíceným“ vůdcem přeje být. Poslední dny a velmi pravděpodobně ještě dost dalších nejsou úplně lehké… Málokde probíhá práce standardním způsobem, což s sebou přináší poptávku po nestandardních řešeních. Velká část práce se přesunula do „home office“. Čas jinak strávený cestou do práce tím pádem „zbývá“. Podle mého má teď každý manažer, vedoucí, ředitel, šéf, atd. velkou ŠANCI.

Detail článku

Charisma firmy jako marketingový nástroj?

Marketingový nástroj Charisma firmy je funkční metoda zvyšující loajalitu zaměstnanců i zákazníků. Má řadu dalších vlivů uvnitř firmy. Představte si charismatického člověka a pocit z něj aplikujte na firmu. I ta je tvořena lidmi...

Detail článku

Obavy jsou přirozené...

Koučink ve firmě je zkratka k vyššímu výkonu. A říká se, že čas jsou peníze… Takto napsáno to svádí k logickému kroku - okamžité objednávce kouče. Ale! Majitel, ředitel, zkrátka hlava firmy má oprávněné obavy. Co ve skutečnosti takový kouč s lidmi ve firmě provede?

Detail článku